Wij zijn niet alleen

Veel organisaties, artiesten en initiatieven hebben de mouwen opgestroopt om er te zijn voor iedereen die moeilijke tijden kent. Op deze pagina verwijzen we je graag door naar meer inspiratie en troost.

Tele-Onthaal

Tele-Onthaal biedt in de eerste plaats een helpend gesprek aan aan iedereen die op zoek is naar een luisterend oor of zich ergens zorgen over maakt. Zo’n gesprek kan via telefoon of chat en verloopt altijd in het Nederlands. Indien nodig, verwijst Tele-Onthaal in tweede instantie door naar andere diensten.

Spread stories, not the virus

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, transformeren steden en het stadsleven radicaal. Spread stories, not the virus is een Engelstalig platform voor burgers om hun ervaringen en reflecties te delen in hun afgesloten steden.

Plechtigheden bij overlijden

Een dierbare verliezen, het is één van de zwaarste gebeurtenissen in een mensenleven. Als je niet gelovig in het leven staat, heb je weinig boodschap aan een afscheid waarbij een god of het hiernamaals centraal staan. Tijdens een vrijzinnig humanistische plechtigheid zeg je op je eigen manier vaarwel.

Vragenlijststudie over het verlies van een naaste ten gevolge van het coronavirus

Afscheid moeten nemen van een dierbare is erg moeilijk. Wanneer dat ten gevolge van COVID-19 is, maakt dat het enkel nog complexer. Het onverwachte karakter, in combinatie met de strenge quarantainemaatregelen, laten weinig ruimte om dat laatste moment samen te beleven. Via dit onderzoek wil de UGent uw ervaringen nagaan om handvaten te kunnen aanreiken aan de zorg voornabestaanden.

De eenzame uitvaart

‘De eenzame uitvaart’ is een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven.