-een troostend verhaal over liefde…

OP zijn veertigste wandelde Franz Kafka, die nooit getrouwd was en geen kinderen had, door een park in Berlijn toen hij een meisje zag huilen omdat ze haar geliefde pop kwijt was. Zij en Kafka zochten naar de pop maar tevergeefs. Kafka stelde voor om hem daar de volgende dag opnieuw te ontmoeten en verder te zoeken. Een dag later, toen ze de pop nog steeds niet hadden gevonden, gaf Kafka het meisje een brief geschreven door de pop.


“Wees niet droevig, ik ben op reis om de wereld te zien en zal je schrijven over mijn avonturen.”


Zo begon een verhaal dat doorging tot het einde van Kafka’s leven. Tijdens hun ontmoetingen, las Kafka de brieven van de pop, vol van avonturen en gesprekken die het meisje fan-tas-tisch vond. Na enkele weken bracht Kafka de pop mee die zogezegd teruggekeerd was naar Berlijn, hij had een nieuwe gekocht. “Ze lijkt helemaal niet op mijn pop”, zei het meisje. Kafka gaf haar nog een brief waarin de pop schreef: “Mijn reizen hebben mij veranderd”.

Het meisje knuffelde de nieuwe pop en nam haar blij mee naar huis. Een jaar later overleed Kafka. Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje nog een briefje binnen in de pop. Op het piepkleine briefje had hij geschreven:


“Alles waarvan je houdt gaat wellicht verloren, maar uiteindelijk zal de liefde de weg terug vinden in een andere vorm.”.


Een adaptatie van het verhaal Kafka and the travelling Doll, geschreven door de bekroonde schrijver Jordi Sierra i Fabra (http://sierraifabra.com/?page_id=855&lang=en ). We vertaalden dit even voor jou. Helaas is het boek voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar, maar wie het graag in zijn volle omvang wil lezen, kan wel versies in andere talen vinden. Op naar de boekenwinkel! Er zijn ook verschillende luisterboeken en Youtube-filmpjes op gebaseerd.

Reageer