TED-talks veroveren langzaam maar zeker het internet. Het zijn korte voordrachten over een specifiek thema, gebracht door experts. Dat kunnen professoren of onderzoekers maar ook gewoon ervaringsdeskundigen zijn, wat een uiterst boeiende mix aan inzichten en invalshoeken oplevert.

Rouw, verlies, afscheid nemen – het zijn onderwerpen die diep snijden en net daarom komen ze regelmatig aan bod in de TED-talks.

Maar omdat een mens soms het bos niet meer kan zien doorheen de bomen, presenteren we u graag een selectie!

Reageer