Wanneer de nood aan troost acuut wordt, is poëzie een sterk wapen. Gedichten hebben de gave om ons hoop en houvast te bieden. ze brengen onder woorden wat vaak niet eenvoudig te vertellen valt.
Soms zit alles mee: een goede gezondheid, een gelukkig gezin, een zinvolle job als leerkracht… En dan klopt plots de dood aan je deur.