-een troostend verhaal over liefde… OP zijn veertigste wandelde Franz Kafka, die nooit getrouwd was en […]
Woordkunst van de Dartele Dichter op Instagram
Stiftgedichten zijn een heel creatieve en visuele vorm van poëzie. Je neemt een pagina uit een […]
Woorden van troost. Het is een eenvoudige titel, maar het zegt wel exact wat we proberen te doen. Troost willen we bieden, aan al wie daar, om welke reden dan ook, nood aan heeft.
Troost en steun bieden aan elkaar is moeilijk in een tijd van corona en social distancing. Maar met wat inventiviteit en de juiste communicatiekanalen laten we iemand in rouw weten dat hij/zij er niet alleen voor staat.
Een moreel consulent blijft aan de slag in een woonzorgcentrum en deelt hier een persoonlijke getuigenis.
gedichten als medicijn
Wanneer de nood aan troost acuut wordt, is poëzie een sterk wapen. Gedichten hebben de gave om ons hoop en houvast te bieden. ze brengen onder woorden wat vaak niet eenvoudig te vertellen valt.
Soms zit alles mee: een goede gezondheid, een gelukkig gezin, een zinvolle job als leerkracht… En dan klopt plots de dood aan je deur.